Wednesday, August 21, 2013

Teuvo Hakkarainen, James Hirvisaari, Jussi Halla-aho, Petri Kaivanto ymvt olette oikealla asialla jatkakaa: Jumalanpilkka, jonka nimi muutettiin vain "uskonrauhan häirinnäksi" on yhtä mieletön 2000 vuotta sitten kuin tänäkin päivänäTeuvo Hakkarainen, James Hirvisaari, Jussi Halla-aho, Petri Kaivanto http://kaivanto.blogspot.fi/2013/08/seppo-lehto-ad-nauseam.html ymvt olette oikealla asialla islamin ja maahanmuuton kritiikin suhteen, jatkakaa: Jumalanpilkka, jonka nimi muutettiin vain "uskonrauhan häirinnäksi" on yhtä mieletön 2000 vuotta sitten kuin tänäkin päivänä


Suomessahan ko. teosta on 2009 langetettu ehdotonta vankeutta ja ehdollista vankeutta. Tamperelaiselle islam- ja maahanmuuttokriitikko Seppo Lehdolle kaksoisrangaistuksena; kansankiihotus syytehän muualla sisältää uskonrauhan häirinnän (sama teko), sekä nimettömyyttään suojelevalle ehdollista samoista "teoista" Seppo Lehdon kumppanina.

Kummatkin tapaukset haluttu kiusallisina pitää pois julkisuudesta

Petri Kaivanto on ottanut kantaa lukuisin kommentein ja kirjoituksin, joista elokuussa 2013 merkittävin kannanotto: http://kaivanto.blogspot.fi/2013/08/seppo-lehto-ad-nauseam.html, James Hirvisaari nettisivuillaan: 46. Oikeusmurha – kansantaiteilija vankilaan ja Jussi Halla-aho "Muutama täky mika illmanille" Sripta-kirjoituksellaan ovat kiusallisesti tuoneet vaiettuja näkökohtia esiin.


Seppo Lehto Tampere islam- ja maahanmuuttokriitikko, hyysärimafian
ja islamfoobikkojen rikosuhri


Lisäinfoa islamin mielettömyydestä uskontona: 
http://attesaarela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/143188-islamin-uhrien-tuki#comment-2289001

Ohessa linkin kautta avautuva tekstiosio, jos vaikka usari sen deletoi, kuten on monille teksteille tehnyt:

Islamin uhrien tuki

On mielenkiintoista pohtia evoluutiopsykologiaa, sitä millaiset heimot ovat menneisyydessä onnistuneet parhaiten sopuisassa yhteiselossa heimon jäsenten kesken, olleet voittoisia sodassa muita heimoja vastaan ja saaneet eniten jälkeläisiä.
Alkukantaiselle heimolle ihannetilanne on se, että jokainen yksilö on elänyt sääntöjen mukaan ja ollut valmis panostamaankaikkensa heimon selviytymiseen vaikka itse kuolisikin siinä sivussa. Toisaalta lähtökohtaisesti ihmiset ovat olleet melko itsekkäitä, ja sotaan valmistautuminen on vaatinut yhteishengen nostatusta, jotta sota alkaisi tuntua niin hyödylliseltä että sitä varten kannattaisi vaarantaa henkensä. Mikä sopisikaan tähän paremmin kuin pitkälliset palvontamenot. Sodassa kuoleminenkaan ei ole tuntunut niin pahalta, jos kuolemanjälkeisessä elämässä lukuisat neitsyet ovat odottaneet sitä joka on uhrannut elämänsä sotiessaan heimon puolesta.
Jäänteitä tästä kaikesta on yhä nähtävissä nykypäivän ihmisissä. Tuhannet vuodet jatkuvaa taistelua ovat jättäneet jälkensä aivojemme geeneihin koodattuun kollektiiviseen alitajuntaan. Otollisissa tilanteissa ihmiset voivat nykyäänkin taantua primitiiviseen ajatteluun ja muodostaa heimoja jotka ovat liitossa muuta maailmaa vastaan. Nykyään tällaisia heimoja kutsutaan kulteiksi, ja ne voivat olla haitta mielenterveydelle ja sopeutumiselle yhteiskuntaan. Ihmisestä ei enää ole tuottavaan työhön jos kultin parissa puuhastelu ja palvontamenot vievät kaiken ajan ja aivokapasiteetin. 
Siksi onkin mielenkiintoista pohtia, voisiko uskonto olla yksi syy siihen miksi esimerkiksi muslimeilla tuntuu olevan vaikeuksia sopeutua länsimaiseen yhteiskuntaan. Yleensä kulteiksi on sanottu vain uskontoja joiden kannattajamäärä ei ole kovin suuri, mutta raja kultin ja uskonnon välillä on häilyvä, ja Islamissa on monia sellaisia piirteitä joiden takia sitä voidaan sanoa kultiksi. Muslimimaissa kultti on mennyt niin pitkälle, että useimmat muslimimaat ovat oikeastaan kulttimaisia yhdyskuntia joissa uskonnolliset johtajat ovat poliittisia johtajia, uskonnolliset kysymykset vievät merkittävän osan kansan älyllisestä kapasiteetista ja syyllisiä muslimimaiden ongelmille pyritään aina etsimään muslimimaailman ulkopuolelta.
Kuulostaako tämä kaukaa haetulta? Uskontojen uhrien tuki ry on koonnut 16 tunnusmerkkiä joilla voidaan arvioida kultin vaarallisuutta.
Seuraavassa sovellan näitä kriteerejä Islamiin. Kustakin kohdasta voi saada enintään 5 pistettä, yhteensä enintään 80 pistettä. 
Kohdat 1,2 ja 3 käsittelevät sisäistä kontrollia, johtajan autoritaarisuutta ja opillista dogmaattisuutta. Annan niistä kaikista 5 pistettä. Useimmat muslimimaat ovat autoritaarisia ja epädemokraattisia ja uskonto määrää kaikesta lainsäädännöstä ja hallinnosta. Muslimit pitävät Koraania Allahin sanana, jota on toteltava kirjaimellisesti. Imaamien tulkinnat Koraanista ja Allahin elämästä (hadithit) menevät maallisen ajattelun yläpuolelle, eli uskonnollista ajattelua ei voi kritisoida maallisin perustein. 
Kohdat 4 ja 14 käsittelevät eroa harkitsevien painostusta ja lahkoon sopeutumattomien syyllistämistä. Annan molemmista 5 pistettä, koska useimpien muslimioppineiden mielestä Islamista eroavat pitää tappaa. (Lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy_in_Islam )
Kohta 5 kuuluu seuraavasti. Vainoharhaisuus: kuinka paljon jäseniä pelotellaan todellisilla tai kuvitelluilla vihollisilla, joita voivat olla erilaiset viranomaiset, virallinen (lääke)tiede, ja ennen kaikkea lahkosta lähteneet ja siihen kriittisesti suhtautuvat entiset jäsenet. Annan 4 pistettä, sillä Koraanissa varoitetaan moneen kertaan kuinka pahoja ja ilkeitä ei-muslimit ovat. Muslimimaailma suhtautuu yhä länsimaailmaan hyvin vainoharhaisesti, esimerkiksi Yhdysvallat on "Suuri Saatana". 
Kohta 6 käsittelee maailmakielteisyyttä, eli sitä näkeekö lahko maallisen elämän lahkon ulkopuolella täysin arvottomana. Annan 5 pistettä, sillä Koraanissa heti johdannon jälkeen seuraa pitkä selostus siitä miten ei-muslimeja odottaa kammottava rangaistus, ja sama teema jatkuu läpi koko kirjan.
Kohta 7: "Sensuuri: Missä määrin johto rajoittaa jäsenten mahdollisuutta tutustua ulkopuolisiin näkemyksiin lahkosta. Suoran kiellon lisäksi sensuuri toimii usein epäsuorana ryhmäpaineena: kunnon jäsenen ei odoteta haaskaavan aikaansa "maallisiin" tai "demonisiin" tiedonlähteisiin." Annan 5 pistettä, sillä monissa muslimimaissa sensuroidaan laajasti kaikkea minkä voidaan katsoa olevan Islamin kanssa ristiriidassa. Muslimit ovat pyrkineet sensuroimaan Islamiin kohdistuvaa kritiikkiä myös länsimaissa pelottelemalla esimerkiksi taiteilijoita terroristien avulla.
Kohta 8. Ihmissuhteiden rajoittaminen: onko painetta hylätä eri tavalla ajattelevien ystävien ja omaisten seura, "entinen elämä" harrastuksineen ja ilonaiheineen. Annan 5 pistettä, koska Koraanissa on monia kohtia jotka kieltävät ystävystymästä ei-uskovien kanssa (5:51, 5:80, 3:28, 3:118).
Kohdat 9 ja 15 käsittelevät väkivallan hyväksymistä sekä sitä kuinka paljon painoa annetaan uusien jäsenien hankkimiselle ja lähetystyölle. Islam saa molemmista 5 pistettä, koska Koraanissa kehotetaan moneen kertaan sotimaan ei-muslimeita vastaan kunnes he kääntyvät muslimeiksi. Esimerkiksi Koraanin jae 8:12 kuuluu näin: "Olen kanssanne; tukekaa siis niitä, jotka uskovat. Täytän pian uskottomien sydämet pelolla; silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa. " Katso myös esim. jakeet 8:39, 9:29, 9:5, 2:193.
Kohdat 10, 11 ja 12 käsittelevät kulttiin liittyviä peiteryhmiä, kultin varakkuutta ja poliittista vaikutusvaltaa. Islam saa kahdesta viimeisestä 5 pistettä.  Koska näiden kohtien tarkoitus on arvioida kultin aseman vahvuutta, Islam ansaitsisi 5 pistettä myös peiteryhmiä käsittelevästä kysymyksestä 10, mutta koska en tiedä mitään islamilaisista peiteryhmistä, annan yhden pisteen. 
Kohta 13. Seksuaalinen manipulaatio: kuinka tarkkaan johtajat määräävät alaistensa seksielämästä: Muslimit eivät saa mennä naimisiin ei-muslimien kanssa, poikkeuksena muslimimiehet jotka saavat mennä naimisiin kristittyjen tai juutalaisten naisten kanssa. 3 pistettä
Kohta 16. Totisuus: kyvyttömyys sietää ryhmään, sen johtajiin tai oppeihin kohdistuvaa leikinlaskua. Lars Vilks, Salman Rushdie, Theo van Gogh. 5/5 pistettä.
Uskontojen uhrien tuki ry n asteikolla Islam saa yhteensä 73/80 pistettä, mikä on melko korkea pistemäärä. Esimerkiksi skientologit eivät luullakseni olisi yltäneet samaan. Näin ongelmallista uskontoa pitää voida kritisoida, mutta se missä määrin näin voi tehdä on epäselvää, koska on olemassa laki uskonrauhan rikkomisesta. Laillisesta näkökulmasta on ristiriitaista, että laki uskonrauhan rikkomisesta suojelee Islamia, mutta ei suojele esimerkiksi skientologiaa. Tekeekö kultin suuri koko siitä pyhän, jolloin se on oikeutettu lain suojaan?
Mielestäni laki uskonrauhan rikkomisesta olisi syytä poistaa. Tunteet joiden loukkaamiselta se suojelee ovat primitiivisiä tunteita. Jos uskonto on positiivinen voima elämässä, uskova ei loukkaannu siitä
että hänen uskontonsa kyseenalaistetaan. Kun yritämme saada kulttiin hurahtaneita pois kultin parista, emme ole ensisijaisesti huolissamme siitä tuleeko heille hetkellisesti paha mieli siitä että heidän uskontonsa olikin pelkkää satua.
---------------------------------------------------------------------------
Lopuksi aikuisviihteenä erilaisten "ammattiloukkaantujien" toivomuksesta Gastronomikannibaali musiikkivideo
--------------------------------------------------------Hei <<First Name>> <<Last Name>>!


Ny rillataan!


Gastronomikannibaalit tulevat!

Suomen suurin ajatusrikollinen eli 2 vuoden ja 5 kuukauden tuomion kärsinyt Seppo Lehto, yhden miehen Pussy Riot, Hervannan herrasmieshistorioitsija, Törky-Sepi, perheenisä, aluepalauttaja, ryssänkurkuttaja jne. jne. on uuden singleni insipiraatio, aihe ja vierailija.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Seppo ei olisi ansainnut minkäänlaista rangaistusta, vaan ennemmin hänen ääripoliittisen oikeusjuttunsa asianomaiset, syyttäjät ja tuomarit pitäisi hirttää aamunkoitteessa. Puskistahuutelijoista ja muista hihittelevistä nynnyistä puhumattakaan. Paitsi, että olen vankka kuolemantuomion ja shari'an vastustaja. Tarkemmat hadithit voi lukea tästä.

Fiksuimmat ihmiset ymmärtävät koko Kalinkan juonen ihan riittävän oikein suoraan kokonaistaideteoksestamme Gastronomikannibaali, joka on nyt saatavissadigimusiikkikaupoista kautta maailman ja video katsottavissa Youtubesta.
Jokainen vapautta rakastava ja järkevä ihminen toivoo tätä tietysti runsaaseen radiosoittoon ja Tasavallan Presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton soittolistalle! Miten käy Saulilta ripaska!?

OMVF


Oulun musiikkivideofestivaalien yleisöäänestyksessä ovat mukana kaikki viime vuonna tekemämme 4 musiikkivideota, mutta toivon, että keskitätte yleisöäänet rakkaimmalle Helsinki-tangolleni Juhannusaamu. Sen kilpailunumero on 185 ja äänestämään pääsee tästä.
Kuuntele Juhannusaamu Spotifysta tai Deezeristä, osta omaksi iTunesista tai meteli.netistä ja katso video Youtubesta
Eloisin elokuuterveisin,
Petri Kaivanto

Dear <<First Name>> <<Last Name>>


Let's have a barbecue!


Here come the gourmand cannibals!

The biggest Finnish thought criminal of our times, Mr. Seppo Lehto, a one man Pussy Riot, who suffered a 2 years and 5 months prison sentence for "defamation, inciting ethnic hatred and blasphemy" is featuring on my brand new single and video Gastronomikannibaali.

Personally, I strongly disagree with his sentence and also the laws and courts that made this kind of political sentence possible.
For the Finnish audience I gave some more explanations, but hey folks, just enjoy the song available in iTunes etc. and video in Youtube.

OMVF


Oulu Music Video Festival presents annually all the new music videos. Last year I did four of them, but I hope you could give your only vote to my sentimental tango video Juhannusaamu (Midsummer Night). It's video number 185 and here's the ballot.
Listen to Juhannusaamu on Spotify or Deezer, buy it from iTunes and watch the video on Youtube.
Wishing you a great August,


Petri Kaivanto

--------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------

--------
Palaute blogikirjoituksiin on tervetullutta. Nauttikaamme "neekerisuukoista" ;)?

------------
http://jumalanpilkka.blogspot.fi/

---------